1.1.09

O nás

Časopis Esprit začal vycházet v roce 1998 jako zpravodaj určený členům České asociace pro psychické zdraví (ČAPZ). Postupně se proměnil na informační a edukativní měsíčník pro všechny, kdo se ve svém životě setkali s vážnými psychickými problémy.

Esprit chce pomáhat při individuálním hledání cesty z labyrintu duševního onemocnění a současně být i průvodcem při často neméně složitém putování labyrintem psychiatrické péče. Je určen jak lidem s prožitkem psychické krize, tak jejich blízkým (rodinám) a také všem zainteresovaným laikům i odborníkům. Vedle medicínských aspektů prevence a léčby psychických onemocnění se věnuje i dosud velmi zanedbané oblasti sociální péče o duševně nemocné. Stálou pozornost věnuje také právní problematice v souvislosti s duševním onemocněním a jeho léčbou.

Čtenářům, kteří se zajímají o tajemství duševního života, nabízejí v Espritu fundované informace naši přední odborníci – psychiatři i psychologové. V každém čísle naleznou čtenáři ukázky výtvarné a literární tvorby lidí s prožitkem duševní krize. Časopis otevírá i širší veřejnosti cestu k porozumění psychickým krizím a pomáhá tak odstranit stigmatizaci a diskriminaci duševně nemocných.

Esprit je distribuován především do čekáren psychiatrických ambulancí, nemocnic a psychiatrických léčeben. Dále pak členům ČAPZ, předplatitelské základně a lze jej získat v některých kavárnách a spolupracujících novinových stáncích.


REDAKCE

ŠÉFREDAKTOR:
Mgr. Josef Gabriel; v minulosti pracoval na Vyšší odborné škole publicistiky, kde vedl tvůrčí dílnu psaní. Řadu let byl redaktorem Zdravotnických novin, kde vedl sociálně zdravotní přílohu. V roce 2009 vedl kurz redakční práce, PR a fundraisingu pro zdravotně postižené.

EDITOR A KOREKTOR: Bc. Kamila Heinzová; čerstvá absolventka oboru Česká filologie se zaměřením na editorskou práci na FF UP v Olomouci. V roce 2008 pracovala jako externí redaktorka časopisu Rodina a zdraví. Je to mladá nadějná žurnalistka, miluje český jazyk, kočky a literaturu, nejen českou.

ART DIRECTOR: Josef Gabriel ml.; méně úspěšný student FF UK, kde se sedm let věnoval estetice, ale poté svého bádání zanechal a vrhl se do víru skutečného života. Nyní se živí již několik roků jako grafik ve vydavatelství Ambit Media. Je to šikovný člověk, který velmi rád hraje na počítači fotbal, čte hodnotnou literaturu a tváří se jako intelektuál.